Dragoș Drăghicescu

Curriculum vitae

 
 
Technical Consultant, Research staff SPEED, PhD, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology
         Email: dragos.draghicescu@etti.pub.ro
         http://speed.pub.ro/dragosdraghicescu

 

Informații personale
Domeniul ocupațional Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Cadru didactic asociat
Experiența profesională
Perioada Din 2014 până în prezent
Funcția sau postul ocupat  Cadru didactic asociat
Activități și responsabilități principale ·        Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul următoarelor discipline din cadrul programului de masterat BIOSINF: Securitatea calculatorului personal (SCP), Securitatea rețelelor de calculatoare (SRC), Proiect integrator de cercetare în securitatea calculatoarelor (PICSC).

·        Coordonare lucrări de disertație.

Numele și adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București
Tipul activității sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare ştiinţifică
Perioada Din iunie 2014 până în prezent
Funcția sau postul ocupat Consultant IT, procesare de semnal audio/video, liber profesionist
Activități și responsabilități principale Cercetări în domeniul tehnologiilor de prelucrare a semnalului audio și video
Numele şi adresa angajatorului   Dragoș Drăghicescu Persoană Fizică Autorizată
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare industrială
Perioada Din martie 2010 până în iunie 2014
Funcția sau postul ocupat Doctorand – Proiect POSDRU/107/1.5/S/82514 – „Doctoratul în ştiinţe fundamentale – începutul unei cariere de vârf în cercetare”
Activități și responsabilități principale Analiza Înregistrărilor Audio și Recunoașterea Vorbitorului în Criminalistică
Numele și adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București
Tipul activității sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare ştiinţifică
Perioada Din octombrie 2010 până în octombrie 2013
Funcția sau postul ocupat Expert IT – proiecte POSDRU “Promise” (~ 4 mil. Euro) și “DOCINVEST”
Activități și responsabilități principale Programare web, creare de conținut pentru laboratorul de securitate informatică, administrare rețea, creare și administrare platformă web
Numele și adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței 313, 060042 București
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ și cercetare științifică
Perioada Din septembrie 2008 până în iulie 2010
Funcția sau postul ocupat Instructor CCNA
Activități și responsabilități principale Predarea cursurilor academiei de rețelistică Cisco
Numele și adresa angajatorului ADITEC, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ
Educație și formare
Perioada 2011 – 2014
Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București
Perioada 2009 – 2011
Calificarea / diploma obţinută Master „Tehnologii avansate de imagistică digitală” (TAID)
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București
Perioada 2005 – 2009
Calificarea / diploma obținută Inginer licențiat, Ingineria Sistemelor de Calcul (ISC)
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite ·      matematică, fizică, calcul numeric;

·      limbaje şi tehnici de programare, arhitectura sistemelor de calcul;

·      dispozitive, circuite şi aparate electronice;

·      circuite integrate analogice şi digitale;

·      comunicaţii, semnale şi sisteme;

·      sisteme microprogramate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București
Perioada 2001 – 2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Colegiul Național “Mihai Viteazul” din București
Aptitudini și competențe personale
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Limba franceză B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent
Limba chineză (Mandarin) A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competențe și abilități sociale Competențe sociale de organizare și legare a echipelor.
Competențe și aptitudini tehnice și de utilizare a calculatorului ·        Matlab/Octave – nivel avansat

·        Limbajul C – nivel expert (+experiență în procesare de semnal și rețelistică)

·        Limbajul Python – nivel avansat (inclusiv pe platforma Android)

·        Limbajul Java – nivel avansat

·        Limbajul Go – nivel avansat

·        Sistemul de operare Linux – nivel avansat

·        Baze de date: MySQL/SQLite/SQL server – nivel avansat

·        Programare web: PHP – nivel avansat

·        Rețelistică – certificări CCNA, CCAI, CCNA Security, CCNA Design

·        Arhitecturi mașină (limbaje de asamblare): x86, ARM

·        Experiență cu microcontrolere ATMEL și MICROCHIP

Competențe și aptitudini artistice Fotografie/videografie, cântat la chitară/voce.
Permis de conducere Categorii A, B
Informații suplimentare ·        Colaborare cu laboratorul de cercetare SpeeD – Speech and Dialogue Research Laboratory (https://speed.pub.ro)

·        Absolvent al programului academiei Cisco și instructor autorizat timp de 3 ani

·        Participare la 2 contracte de cercetare în calitate de expert IT

·        Publicare, în calitate de autor sau co-autor, a 7 articole științifice (dintre care 4 indexate ISI)

A. TEZA DE DOCTORAT
A1.  D. Drăghicescu, Analiza înregistrărilor audio şi recunoașterea vorbitorului în
criminalistică, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Iunie 2014. Conducător: Prof.
Dr. Ing. Corneliu Burileanu.

B. ARTICOLE
Ba. Articole în reviste cotate ISI şi în volumele unor manifestări ştiinţifice
indexate ISI Proceedings
B1. D. Drăghicescu, Gh. Pop, D. Burileanu, C. Burileanu, “GMM-based Audio Codec
Detection with Application in Forensics”, Proceedings of the 37th International
Conference on Telecommunications and Signal Processing – TSP 2014, Berlin, pp. 442-
446, 2014, ISBN: 978-1- 4799-8498- 5 (publicat în 2015, împreună cu TSP 2015
Proceedings). Indexare IEEE Xplore (DOI:10.1109/TSP.2015.7296421), INSPEC;
ISI WOS:000375231000047.
B2. Gh. Pop, D. Drăghicescu, D. Burileanu, “A Quality-Aware Forensic Speaker
Recognition System”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Vol.
17, Issue 2, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 134-149, 2014, ISSN: 1453-
8245. ISI WOS:000350281600002.
B3. D. Drăghicescu, Gh. Pop, C. Burileanu, “Codec Recognition from Decoded
Audio”, Proceedings of the 10th International Conference on Communications –
COMM 2014, Bucureşti, pp. 37-40, May 29-31, 2014, ISBN: 987-1- 4799-2385- 4.
Indexare IEEE Xplore (DOI: 10.1109/ICComm.2014.6866684), INSPEC.
ISI WOS:000345844600028.
B4. Gh. Pop, D. Drăghicescu, D. Burileanu, “On Forensic Speaker Recognition
Case Pre-Assessment”, Proceedings of the 7th International Conference “Speech
Technology and Human-Computer Dialogue – SpeD 2013”, Cluj-Napoca, pp. 169-176,
2013, ISBN: 978-1- 4799-1065- 6. Indexare IEEE Xplore
(DOI:10.1109/SpeD.2013.6682668); ISI WOS:000330672700025.

2

Bb.  Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în
alte baze de date internaţionale (BDI)
B5. G. Pop, D. Drăghicescu, D. Burileanu, H. Cucu, C. Burileanu, “Fast Method for ENF
Database Build and Search”, Proceedings of the 9th International Conference “Speech
Technology and Human-Computer Dialogue – SpeD 2017”, Bucureşti, 6 p., 2017,
ISBN: 978-1- 5090-6496- 0. Indexare IEEE Xplore (DOI:10.1109/SPED.2017.7990447),
INSPEC.
B6. D. Drăghicescu, “Forensic Application of Speaker Identification”, UPB Scientific
Bulletin, Series C – Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 77, Issue
3, Editura Politehnica Press, Bucureşti, pp. 107-122, 2015, ISSN: 2286-3540.
Indexare SCOPUS, Elsevier, INSPEC.
B7. D. Drăghicescu, “A Study of Industrial Strength of TSM watermarks”, Proceedings of
the 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP),
Bucureşti, pp. 159-162, 2013, ISBN: 978-1- 4799-0941- 4. Indexare INSPEC (Access No:
13829217), IEEE Xplore (DOI: 10.1109/IWSSIP.2013.6623478).

·        Coordonarea a 5 lucrări de disertație:

o   “Studiul atacurilor SQL Injection şi XSS. Cadre de testare” (2013)

o   “Protecţia reţelelor de calculatoare la manipularea pachetelor de date (Packet Forging)” (2013)

o   “Recunoaşterea vorbitorului în criminalistică” (2013)

o   “Sistem automat de securizare şi monitorizare a locuinţei” (2015)

o   “Metodă pentru controlul congestiei şi al întârzierilor în Internet” (2015)